మహ శివరాత్రి శివలింగానికి పొరపాటున కూడా మరచిపోయి వీటిని సమర్పించొద్దు లేదా శివుని...?


        

0 comments:

http://go.ad2up.com/afu.php?id=1017948